Primer chakra Muladara

Segundo Chakra Svadhisthana

Tercer Chakra Manipura

Cuarto Chaka Anahata

Quinto Chakra Visuddha

Sexto Chakra Ajna

Séptimo Chakra